Celkem 2 akcí.
Zdarma

Learning to Learn:Training Language Models to Understand Tasks from Few Examples

  Machine learning

Abstract:As AI models become an increasingly common element of many applications, we more notoriously face practical limitations of specialized models working well only for a single training task and data.However, huge neural models like OpenAI's GPT-3 proved that models could be much more versatile and adapt to new tasks on request, provided only with natural instructions and a small number of input-output examples. This talk will show you that models' ability to learn new tasks without updates is no longer privileged to the English language, and big tech companies maintaining whole data ...


Zdarma

Moderní hybridní bezpečnost (Bc. Petr Vlk, DiS. (MVP, MCP, MCITP, MCTS))

  Internet Security

Incidenty poslední doby ukazují, že na bezpečnost v kybernetickém prostoru není radno zapomínat. A není to bezpečnost perimetru vašich kanceláří. Ti hodní jsou uvnitř a zlí tam kdesi venku. To dávno neplatí. Svět IT služeb se stal nápadně či méně pozorovatelně hybridním. A na tuto změnu bychom měli reagovat. Školením uživatelů, patřičným zabezpečením systémů i přístupem ke strategii v této oblasti. Ať už onu strategii budeme nazývat Zero Trust, či prostě jen zdravý rozum. Podíváme se na komponenty Microsoft 365, které nám pomohou s obranou. Ať už je to samotné správné nastavení online org...